Badminton is al jaren een Olympische sport en wordt op zeer hoog niveau gespeeld. Het kent een vijftal disciplines, namelijk het mannen enkel- en dubbelspel, het vrouwen enkel- en dubbelspel en gemengd dubbel.

Door het officiële karakter van het spel moet uiteraard aan een groot aantal spelregels voldaan worden. Deze regels zijn van toepassing op zowel de uitrusting van de spelers, de baan, de speelwijze en de puntentelling. Hieronder volgt een beknopte uitleg van deze vier onderwerpen.

De uitrusting

De shuttle

Er zijn allereerst twee typen shuttles toegestaan bij badminton. Zo is er de veren shuttle welke 16 natuurlijke veertjes moet hebben, bevestigd in de dop. Tevens zijn er meerdere regels omtrent de grootte van de veertjes, de wijze van bevestiging, de grootte en vorm van de dop en het gewicht van de shuttle.

De tweede soort shuttle is de niet-veren shuttle. Hierbij vervangen nagemaakte veren van kunststof de natuurlijke veertjes. Verder worden dezelfde afmetingseisen en gewichtseisen aan deze shuttle gesteld. Hierbij is een afwijking in gewicht toegestaan van maximaal 10%.

Het racket

Een badmintonracket dient niet te zijn uitgerust met toevoegingen zoals uitsteeksels of aanhangsels in welke vorm dan ook. De enige uitzondering hierbij is een koord om het racket aan de hand van de beoefenaar te bevestigen.

Het patroon van de bespanning van het racket moet in een gekruist patroon verlopen en dient vlak te zijn. Op de plaatsen waar de snaren elkaar kruisen moeten deze gebonden zijn of beurtelings gevlochten. Het belangrijkste aspect aan de bespanning is dat de spanning in het midden van het racket even dicht moet zijn als aan de randen. Ook zijn er nog diverse regels met betrekking tot de afmetingen van de snaren en het oppervlak waarover de bespanning loopt.

De baan

Om geen last te hebben van weersomstandigheden zoals wind en regen, moet een badmintonbaan allereerst gesitueerd zijn in een afgesloten ruimte zoals een sporthal of zaal.

De vorm van de baan is rechthoekig. Het einde van het veld wordt aangegeven door lijnen van 40 mm breed, met een duidelijk te onderscheiden kleur zoals wit of geel.

Afhankelijk van de discipline is er een verschil in afmeting van de badmintonbaan. De baan waarop een enkelspel gespeeld wordt is logischerwijs korter en smaller dan de baan van een dubbelspel.

De palen waaraan het net bevestigd zit dienen, gemeten vanaf de vloer, 1.55 meter hoog te zijn en moeten bij een gespannen net loodrecht blijven staan.

Het net behoort vervaardigd te zijn uit dun koord met een gelijkmatige dikte en met een donkere kleur. De mazen van het net mogen niet groter zijn dan 20 mm en niet kleiner dan 15 mm in het vierkant.

Het net moet minimaal 6.1 meter breed zijn en 760 mm hoog, waarbij de bovenkant van het net dient te zijn omgezoomd met een witte band van 75 mm breed. Door deze band is een koord geregen en de band dient daarbij op dit koort te rusten.

Het koord wordt bevestigd op dezelfde hoogte als de bovenkant van de palen en moet stevig gespannen zijn. In het midden van het badmintonveld moet het net op 1.524 meter hoogte boven de vloer hangen, en bij de zijlijnen is dit 1.55 meter. Tevens is het niet toegestaan een ruimte tussen de zijkant van het net en de palen te hebben.